دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

اجرای کارگاه آموزش بازاریابی

کارگاه آنلاین آموزش بازاریابی با هدف توانمند سازی مددجویان کمیته امداد

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی خرداد 1400

کارگاه فرهنگی باید ها ونباید های انتخاب فرد اصلح مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی

کارگاه فرهنگی باید ها ونباید های انتخاب فرد اصلح و گفتمان مجازی در زمینه انتخابات

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی درمرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

کارگاه آموزشی نحوه ارائه استارت آپی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی ( نزاجا)

کارگاه آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان

کارگاه مجازی آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان با تدریس استاد مرضیه مردانه در مرکز…

کارگاه تیم سازی و انجام کار گروهی

کارگاه مجازی تیم سازی و انجام کار گروهی با تدریس استاد ناصر ابراهیمی در مرکز علمی…