دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

ثبت رکورد جهانی

مراسم ثبت رکورد جهانی شکستن اجسام سخت توسط آقای علیرضا نصیری

رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

گزارش عملکرد پژوهش سال 1400

عملکرد بخش پژوهش مرکز شهید رستمی 1400

اجرای کارگاه آموزش بازاریابی

کارگاه آنلاین آموزش بازاریابی با هدف توانمند سازی مددجویان کمیته امداد

نشست سوم فصل تحول

دعوت از اساتید و دانشجویان جهت شرکت در نشست 8 دی ماه ساعت 8:30

ثبت نام بهمن ماه 1400 آغاز شد

پذیرش دانشجو جهت ترم بهمن ماه 1400 آغاز شد