دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

ثبت رکورد جهانی

مراسم ثبت رکورد جهانی شکستن اجسام سخت توسط آقای علیرضا نصیری

قابل توجه دانشجویان گرامی((مهم))

با توجه به تصمیم گیری ریاست ، حراست و مدیران گروه دانشگاه شهید رستمی نزاجا با…

رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت اموراداری و منابع انسانی

گزارش عملکرد پژوهش سال 1400

عملکرد بخش پژوهش مرکز شهید رستمی 1400

اجرای کارگاه آموزش بازاریابی

کارگاه آنلاین آموزش بازاریابی با هدف توانمند سازی مددجویان کمیته امداد

نشست سوم فصل تحول

دعوت از اساتید و دانشجویان جهت شرکت در نشست 8 دی ماه ساعت 8:30