دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هم اندیشی مسئولان واساتید مرکز علمی کاربردی شهید رستمی در خرداد ماه 1400 با هدف بررسی آخرین بخش نامه های آموزشی و پژوهشی در سالن سبوی عشق با رعایت پرتکل های بهداشتی برگزار شد

طی این جلسه اساتید گرانقدر جناب آقای شیر صفت مسئول فرهنگی مرکز و مدیر گروه رشته مدیریت ، جناب آقای گویا مدیر گروه مکانیک و تربیت بدنی و جناب آقای شفیعی مدیر انفرماتیک و دفتر کارافرینی مرکز ضمن بررسی عملکرد اساتید در ترم گذشته به بیان نکات آموزشی لازم در مورد بخش نامه های جدید پرداختند

در ادامه جناب استاد ابراهیمی مسئول بخش پژوهشی مرکز ضمن بیان نکاتی در مورد عملکرد بخش پژوهش در سال گذشته به بیان برنامه های سال آتی این بخش پرداختند

در پایان اساتید نظرات خود در مورد مسائل مطرح شده را با مسئولان مرکز به اشتراک گذاشته و هم اندیشی لازم جهت فعالیتهای آتی صورت پذیرفت .