دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

گزارش رویداد شتاب حفاظت و توسعه سرمایه انسانی مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی

نخستین رویداد شتاب فناوری های نوین حفاظت و توسعه منابع انسانی در مرکزآموزش علمی کاربرد شهید رستمی برگزار شد.

 نخستین رویداد شتاب فناوری های نوین حفاظت و توسعه منابع انسانی در محورهای تجهیزات دفاعی و حفاظت سرمایه انسانی ، توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات، تربیت بدنی و سلامت سرمایه انسانی و فناوری های توسعه اخلاق حرفه ای توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی  نزاجا روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 با حضور دکتر پیمان دانش کار آراسته ؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر حبیب دانش منش ؛ رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس، دکتر احمد رجبی؛ رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری واحد استانی فارس، داوران و صاحبان ایده و جمعی از کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا در سالن جلسات مجتمع کار آفرینی و نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحداستان فارس برگزار شد.

در ابتدای برگزاری این رویداد دکتر رجبی گزارشی را پیرامون رویدادهای شتاب برگزار شده توسط واحد استانی فارس ارائه داد.

وی در ادامه به اهمیت توجه به سرمایه های انسانی در سطوح خرد و کلان  پرداخت .

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه ضمن اشاره به مطالبی پیرامون جهت گیری های راهبردی که در سطح وزارت علوم برای اهمیت دادن به بسط و گسترش کار آفرینی و خلاقیت و نوآوری انجام شده، اظهار داشت که با تأسیس صندوق حمایت از مبتکرین و نوآوران در دانشگاه جامع علمی کاربردی ان شاء الله بتوان گام های اساسی را در این رابطه برداشت.

دکتر دانش کار آراسته با تأکید به اهمیت برگزاری رویداد های شتاب عنوان کرد که از رویداد های منتخب برگزار شده حمایت می شود.

در ادامه این رویداد سعید بهبود ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا با اشاره به فعالیتهای مفید انجام شده در زمینه های مختلف پژوهشی در آن مرکز و همچنین اهداف برگزاری چنین رویدادهایی، بیان داشت که با برنامه ریزی های انجام شده، بتوان گام های مهمی را در راستای فراهم کردن زمینه های بروز شکوفایی استعدادهای نهفته مدرسان و دانشجویان و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت کسب و کارهای خلاق و نوآور و همچنین حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری برداشت.

گزارش فعالیت های انجام گرفته در فرآیند برنامه ریزی و اجرای رویداد شتاب مرکز آموزش شهید رستمی نزاجا :

مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا با توجه به مجوز صادره از سوی دانشگاه علمی کاربردی ، در تاریخ 27/2/400 اقدام به برگزاری رویداد شتاب نمود. اهم فعالیت های این رویداد که از سال 99 آغاز شده بود و با کیفیت مناسب برگزار گردید بشرح زیر می باشد.

تصمیم گیری جهت برگزاری رویداد شتاب مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا:

با توجه به اهمیت موضوع رویداد شتاب به منظور شناسایی افراد صاحب فکر و ایده و فراهم نمودن زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای نهفته و همچنین هدایت سرمایه گذاری به سمت کسب و کارهای خلاق و نوآور ، شورای پژوهشی مرکز شهید رستمی نزاجا تصمیم به برگزاری رویداد شتاب را نمود و بلافاصله برنامه اجرایی رویداد و  مورد نظر تهیه و تدون شد که مشروح آن در جدول زیر آمده است.

ردیفعنوان برنامهاقدام
1تشکیل کارگروه برنامه ریزی رویداد شتابانجام شد
2انتخاب موضوع و تهیه پوسترانجام شد
3اطلاع رسانی به دانشگاه استان و اخذ تاییدیهپیگیری اخذ تاییدیه
4اطلاع رسانی در سطح مدرسین و دانشجویانکلیپ آموزشی و اطلاع رسانی به مدرسین و دانشجویان
5شناسایی دانشجویان خلاق و صاحب ایدهتشکیل جلسه توجیهی با حضور نمایندگان دانشجویان
6هدایت و راهنمایی دانشجویان در و ارائه ایدهتشکیل جلسه با اعضا تیم ها
7اعلان فراخوان عمومی در سطوح مورد نظر.مراکز علمی کاربردی / مراکز نظامی
8تهیه روش ها و فرم ها و سیستم های انگیزشیتهیه فرم های مربوطه
9تهیه روش های اجرایی دریافت و انتخاب ایدهتهیه روش های مربوطه
10پیش بینی و تصویب بودجه و اعتباراتمطابق با سقف بودجه ای که قبلا پیش بینی شده.
11تعامل و انتخاب حامیان رویدادمطابق با سازمان هایی که در پوستر درج شده.
12انتخاب اعضا هیئت داوریآقایان شیرصفت / گویا / شفیعی / نصیحت کن / ابراهیمی / بهمنی و خانم مردانه
13انتخاب ایده های قابل ارائهتا تاریخ مقرر در پوستر توسط هیئت داوری
14آماده سازی سیستم های نرم افزارهای همایشتشکیل جلسه با آقای دکتر رجبی و بازدید از دانشگاه
15تهیه برنامه اجرایی رویدادتهیه گردد
16اجرا همایش رویداد شتاب=
17مستندسازی فعالیت هاتهیه گردد
18تهیه لوح برای شرکت کنندگانلوح های مربوطه با بهره گیری از تجارب سایر مراکز
انتخاب داوران / منتور / سرمایه گزاران و حامیان رویداد مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا:

با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی طرح ها و ایده های مطرح شده در رابطه با رویداد شتاب ، و لزوم راهبری و حمایت از طرح و ایده ها ، افراد متخصص و خبره طبق جدول زیر انتخاب و معرفی شدند.

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان
1آقای علیرضا شیرصفکارشناسی طرح های مدیریت و عضو هیئت داوری
3آقای ناصر ابراهیمیکارشناسی طرح های مدیریت و عضو هیئت داوری
4آقای جعفر گویاعضو هیئت داوری
5آقای کریم شفیعیعضو هیئت داوری
6آقای حمیدرضا نصیحت کنمنتورینگ (مربی گری و راهبری)
7آقای بهزاد رجبیکارشناسی طرح های مکانیک خودرو
8آقای روح الله بهمنیکارشناس نرم افزار و عضو هیئت داوری
9خانم مرضیه مردانهعضو هیئت داوری
10آقای علی میرزاییسرمایه گذار
11آقای قهرمانیحامی رویداد
هدایت و توجیه دانشجویان و صاحبان ایده  مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا :

اعضا شورای پژوهشی طی سه  جلسه که با حضور دانشجویان برگزار گردید نسبت به آموزش و راهنمایی های لازم به دانشجویان صاحب ایده به منظور ارائه با کیفیت طرح ها و ایده ها ، اقدام گردید که لیست ایده های مورد نظر در جدول زیر قید شده است.

ارائه دهندهعنوان ایدهردیف
زارعی / احمدی نژادالگوی برنامه استراتژی توسعه سرمایه انسانی1
احمدی نژاد / زارعیدستگاه هوشمند هشدار کمک2
اکبریساخت خودرو ترکیبی کارتینگ3
بنیانی / توکلی / رحمانیانساخت وسیله اعلام خطر4
رضایی / کریمی / عسکریطراحی نرم افزار توسعه اخلاق حرفه ای5
قربانیاستفاده از تکنیک سناریو سازی در تولید محتوا6
حیدریانبکارگیری عامل رضایت شغلی در توسعه انسانی7
زمردیاورژانس دریایی8
پارساییتوسعه کارآفرینی عشایری9
عباسی / ستاری/ احمدی نژاد“تکنیک تلفیقی” در کاهش میزان استرس10
محزونابزار فیلتر نویسی اصولی در بورس11
شریعتیساد پی12
زیرک باشخانه پروانه ها13
طوباییروانشناسی صنعتی14
پیش رویداد شتاب فناوری های نوین حفاظت و توسعه منابع انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا :

به منظور بررسی مقدماتی طرح ها و ایده های دریافتی توسط دبیرخانه همایش رویداد شتاب ، ابتدا 14 طرح و ایده توسط صاحبان ایده ارائه گردید. ارائه دهندگان طرح های مذکور در دفاع از ایده خود به پرسشهای داوران پاسخ دادند. در پایان این پیش رویداد نیز شاخص های ارزیابی طرح های مورد نظر برای دانشجویان تشریح شد. شایان ذکر است که علاوه بر 10 طرحی که از سوی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی ارائه شده بود تعداد 4 طرح نیز از دانشجویان سایر مراکز آموزشی به دبیرخانه واصل گردید که لیست آنها در جدول فوق آمده است. 

برگزاری رویداد شتاب فناوری های نوین حفاظت و توسعه منابع انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا :

در تاریخ 27/2/400 نخستین رویداد شتاب با عنوان حفاظت و توسعه منابع انسانی در محورهای تجهیزات دفاعی ، فناوری اطلاعات و اخلاق حرفه ای ، توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی  نزاجا  با حضور جناب آقای دکتر دانش منش ریاست و جناب آقای دکتر دانش کار آراسته معاونت محترم پژوهشی در سالن کنفرانس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان فارس  برگزار گردید. در این همایش ، ابتدا جناب آقای دکتر رجبی ریاست محترم حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه واحد استان فارس ، گزارشی را پیرامون رویدادهای شتاب برگزار شده ارائه نمودند و طی آن به اهمیت توجه به سرمایه های انسانی در سطوح خرد و کلان پرداختند. سپس جناب آقای دکتر دانش کار آراسته معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به ایراد سخن پرداختند. ایشان در بخشی از سخنان خود به بیان مطالب پیرامون جهت گیری های راهبردی که در سطح وزارت برای اهمیت دادن به بسط و گسترش کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری انجام شده ، اشاره نموده و اظهار داشتند که انشالله با تاسیس صندوق حمایت از مبتکرین و نوآوران بتوان گام های اساسی را در این رابطه برداشت . وی در پایان به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تاکید نمودند. سپس جناب آقای مهندس بهبود ریاست محترم مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا با اشاره به فعالیتهای مفید انجام شده در زمینه های مختلف پژوهشی در آن مرکز و همچنین اهداف برگزاری چنین رویدادهایی ، بیان داشتند که انشاالله با برنامه ریزی های انجام شده ، بتوان گام های مهمی را در راستای فراهم کردن زمینه های بروز شکوفایی استعدادهای نهفته مدرسین و دانشجویان و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت کسب و کارهای خلاق و نوآور و همچنین حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری برداشت.

 در این رویداد تعداد 14 طرح برگزیده از دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان فارس ، طبق جدول زیر توسط دانشجویان ارائه گردید.

ارائه دهندهعنوان ایدهردیف
زارعی / احمدی نژادالگوی برنامه استراتژی توسعه سرمایه انسانی1
احمدی نژاد / زارعیدستگاه هوشمند هشدار کمک2
اکبریساخت خودرو ترکیبی کارتینگ3
بنیانی / توکلی / رحمانیانساخت وسیله اعلام خطر4
رضایی / کریمی / عسکریطراحی نرم افزار توسعه اخلاق حرفه ای5
قربانیاستفاده از تکنیک سناریو سازی در تولید محتوا6
حیدریانبکارگیری عامل رضایت شغلی در توسعه انسانی7
زمردیاورژانس دریایی8
پارساییتوسعه کارآفرینی عشایری9
محزونابزار فیلتر نویسی اصولی در بورس10
شریعتیساد پی11
زیرک باشخانه پروانه ها12
طوباییروانشناسی صنعتی13
عباسی / ستاری/احمدی نژاد“تکنیک تلفیقی” در کاهش میزان استرس14

در بخش پایانی رویداد ، اعضا هیئت داوری بر اساس شاخص ها و مقیاس های ارزیابی نسبت به انتخاب ابده های برتر اقدام نمودند و دانشجویان و افراد صاحب ایده ، بشرح جدول زیر لوح تقدیر و جوایز خود را از دست مقامات دانشگاه علمی کاربردی واحد استان فارس و مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی دریافت نمودند.

جایزهعنوانارائه دهندهعنوان ایدهردیف
لوح تقدیر + پاداش نقدیاولرضایی / کریمی / عسکریطراحی نرم افزار توسعه اخلاق حرفه ای1
لوح تقدیر + پاداش نقدیمشترک دوماکبریساخت خودرو ترکیبی کارتینگ2
لوح تقدیر + پاداش نقدیمشترک دوممحزونابزار فیلتر نویسی اصولی در بورس3
لوح تقدیر + پاداش نقدیمشترک سوماحمدی نژاد / زارعیدستگاه هوشمند هشدار کمک4
لوح تقدیر + پاداش نقدیمشترک سومعباسی / ستاری/ احمدی نژاد /“تکنیک تلفیقی” در کاهش میزان استرس5

اهم دلایل انتخاب ایده های برتر در رویداد شتاب فناوری های نوین حفاظت و توسعه منابع انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا :

از آنجایی که مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی، ماموریت خود را «توسعه و ظرفیت سازی در حوزه های پژوهشی و فناوری» و تعلیم و تربیت دانشجویان پژوهشگر، کارآفرین و  ایجاد گروه های خلاق و نوآور بر مبنای استاندارد های روز در حوزه مدیریت ، تربیت بدنی و صنایع خودرویی می داند، لذابا توجه به محور اصلی رویداد شتاب که حفاظت و توسعه منابع انسانی در ابعاد تجهیزات دفاعی ، فناوری اطلاعات ، سلامت سرمایه انسانی و اخلاق حرفه ای ، طرح های برگزیده و منتخب نیز به نوعی دارای همین ویژگی ها بودند.

تشکیل تیم های تخصصی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا :

پس از انتخاب و معرفی ایده های برتر در مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی نزاجا ، نسبت به تشکیل تیم های تخصصی بشرح جدول زیر اقدام گردید.

گروه آموزشیمسوول گروه عنوان گروه تخصصیردیف
مدیریتابوذر رضاییاخلاق حرفه ای1
مکانیک خودرواکبر اکبریخودرو کارتینگ2
مدیریتمحمد حسین محزونفیلتر نویسی در بورس3
تربیت بدنیحبیب احمدی نژاددستگاه هوشمند هشدار4
مدیریتسحر عباسی تکنیک تلفیقی5
جمع بندی :

از آنجایی که برگزاری رویداد شتاب خصوصا در زمینه های توسعه علمی ، تخصصی و ارتقا سطح توانمندی های سرمایه انسانی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد ، لذا خوشبختانه و با توجه به بازخوردهایی که ازطیف های مختلف دانشگاهی اعم از دانشجویان ، مدرسین و مسوولین اخذ شد ، اکثریت قبل توجه آنان نسبت به برگزاری موفقیت آمیز رویداد مذکور اعلام رضایت نمودند.

در پایان امیدواریم با بسط و توسعه چنین رویدادهایی بتوان در راستای توسعه سرمایه انسانی گام های موثری را برداشت.