دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هماهنگی فصل نامه دانشجویی کارآفرینان فردا مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

جلسه هماهنگی فصل نامه دانشجویی کارآفرینان فردا مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی در سالن اجتماعات این مرکز با حضور مدیریت مرکز استاد گرانقدر جناب اقای سعید بهبود و مدیرت بخش امور فرهنگی و دانشجویی استاد گرانقدر جناب آقای علیرضا شیرصفت در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ تشکیل گردید .
در این جلسه سیاست ها و چشم انداز مجله کارآفرینان فردا مرکز علمی کاربردی شهید رستمی مورد بازبینی قرار گرفت همچنین برنامه آینده تدوین و تیم جدید اجرایی با رای دانشجویان عضو هیئت تحریریه مرکز انتخاب گردیدند .

دانشجویان و اساتید محترم جهت اطلاعات بیشتر و چاپ مقاله درمجله با سردبیرمجله استاد گرانقدر جناب آقای علیرضا شیرصفت در تماس باشید .