دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

مسئول امور مدرسان

مسئول امور مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی

جعفرگویا

.

جناب آقای جعفرگویا

شماره تماس :

071-32292742

ملاقات حضوری :

روزهای : شنبه تا چهارشنبه

شیراز – حد فاصل چهارراه باغ تخت و میدان آزادی- روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی-مرکز آموزش علمی کاربردی شهید رستمی