دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

قابل توجه دانشجویان گرامی((مهم))

با توجه به تصمیم گیری ریاست ، حراست و مدیران گروه دانشگاه شهید رستمی نزاجا با…

مقایسه محیط کسب و کار ایران با کشورهای منطقه

مقاله محیط کسب و کار ایران نویسنده مهندس حمیدرضا نصیحت کن