دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

قابل توجه دانشجویان گرامی((مهم))

با توجه به تصمیم گیری ریاست ، حراست و مدیران گروه دانشگاه شهید رستمی نزاجا با توجه به وضعیت کنونی اینترنت کلیه موارد دانشجوئی که شامل :مالی ، جزوه های اساتید ، کاربینی و کارورزی از این به بعد در سایت رسمی دانشگاه به اطلاع شما عزیزان میرسد.