دانشگاه علمی کاربردی شهید رستمی

اجرای کارگاه آموزش بازاریابی

کارگاه آموزش بازاریابی با هدف توانمند سازی مددجویان کمیته امداد که در شرف راه اندازی کسب وکارهستند با تدابیر مدیر فرهنگی مرکز جناب استاد شیرصفت به شکل آنلاین از طریق سایت مرکزآموزش شهید رستمی در تاریخ پنج شنبه 19 اسفند ماه 1400 به مدت دو ساعت برگزار شد . در این کارگاه مدرس دوره استاد حمید رضا نصیحت کن به آموزش تکنیک های بازاریابی برای کسب وکار های نوپا پرداختند .

بخشی از کارگاه :